Start Omhoog

Na de heropening van de Broederenkerk Deventer

broederenkerk-vloer.jpg

Einde en nieuw begin

In 2012-2014 is de Broederenkerk te Deventer, kerk en orgel, ingrijpend gerestaureerd,
verbouwd en aangepast aan de veranderde situatie in kerk en samenleving.
Een restauratie die meer dan noodzakelijk was omdat ongenode gasten – zoals bonte knaagkevers – het gebouw hadden aangetast. 

Het einde van de restauratie betekende de start van een nieuw bouwproject van de
Broederenkerk. De opbouw van de geloofsgemeenschap rond de Broederenkerk
is namelijk dé grote uitdaging die de komende jaren minstens zoveel inzet
en aandacht vraagt.

De laatste hand, van vrijwilligers,
aan het schilderwerkEven terugzien:

Hieronder enkele reportages van RTV Oost over de restauratie:

https://www.youtube.com/watch?v=TVbgzgsfHPk
We zien en horen Marc Brinkuis en we zien de kerststal.

https://www.youtube.com/watch?v=_am1Pdd1OjY
We zien de heilige Atntonius op pad: van het atelier terug naar de kerk en aldaar op zijn plaats gezet.

https://www.youtube.com/watch?v=Ew-nuUf0fjA 
Een kijkje in het atelier van de restaurateur van de beelden met toelichting.

http://www.rtvoost.nl/pl.aspx?nid=198564 
De heropening kort toegelicht 

Een uitvoeriger terugblik en toelichting 

Hier is een verslag van de plechtige heropening van de kerk op 28 september 2014.

De kerk is open

De Broederenkerk wordt zoveel mogelijk volledig opengesteld om er even binnen te kunnen lopen, een kaarsje aan te steken, op adem te komen en de stilte te proeven. De bidkapel is bijna altijd open. De gehele kerk is nu open op de vrijdagen, de zaterdagen en de koopzondagen. Dit is mogelijk dankzij een heel team van gastheren en -vrouwen. 

Er is nu aansprekend routemateriaal waarmee jong en oud kunnen ronddwalen in de kerk. 

Bij de grote evenementen in de stad zal de Broederenkerk niet alleen open zijn, maar ook actief meedoen. Tijdens het Dickensfestijn was de kerk één grote kerststal met samenzang en verhalen.

Plek van stilte

Naast de zondagse vieringen om 11.00 uur is er nu van maandag tot en met vrijdag dagelijks een avondgebed van 19.00 uur tot
19.30 uur, verzorgd door de buren van de kerk: de paters Maristen en anderen.

Op woensdag is deze gebedsviering zoals al sinds vele jaren altijd oecumenisch in de traditie van Taizé.

Deze dagelijkse gebedsmomenten zijn openbaar en een aanbod aan ieder die
behoefte heeft aan een half uurtje stilte en gebed in de drukte van
alledag.

Elke vrijdagochtend is er nu om 9 uur een eucharistieviering. 

Broederenlezingen 

Elk kwartaal is er een Broederenlezing. De planning en de verslagen hiervan vindt u op de website van de Heilige Lebuinus Parochie onder "Broederenkerk", aldaar onder "Broederenlezingen", om precies te zijn op 
< http://www.heiligelebuinus.nl/locaties/broederen-deventer/broederenlezingen >.

Concerten

Er zijn regelmatige en onregelmatige concerten. De regelmatige concerten, in meerdere kerken van Deventer, zijn ongeveer eens per twee maanden op zaterdagmiddag in de Broederenkerk. De eerstvolgende concerten zijn, nog zonder precieze invulling, gepland op de zaterdagen 

18 april,

20 juni en 

5 september 2015.
 

Zeven eeuwen

De broeders van Sint-Franciscus bouwden in de 14e eeuw de Broederenkerk, vandaar de naam. Het is een huis van zeven eeuwen stilte en gestolde herinneringen aan bijna dertig generaties mensen. Het is ook na zeven
eeuwen een huis waar je maar moeilijk om heen kunt.

Over Franciscus gesproken ...

Op 11 oktober was er een bezinningsdag van de Franciscaanse beweging in de Broederenkerk, getiteld "Bezinningsdag Franciscus en Clara van Assisi
Spirituele gidsen voor onze tijd
".
Volg maar de link hierboven voor het verslag.
 

Start Omhoog